Publicaties, Pers en PR

Afdrukken

Creatief denken en leren – vanaf 2007 – toen ik besloot om me hard te maken voor creatief denken in onderwijs ontwikkelde ik mijn visie daarop stap voor stap. Dit artikel, dat verscheen op de website van Onderwijs Maak Je Samen,  is de eerste volledige en onderbouwde kijk op het belang van en mogelijkheden voor het verankeren van creatief denken in het primair onderwijse.  Lees hier het hele artikel.

Afdrukken

Creatief denken – Alweer uit 2009, een van de eerste interviews waarin ik mijn prille visie op creatief denken in onderwijs over het voetlicht brenge. Verschenen in het toenmalige blad van Onderwijs Maak Je Samen: ‘OMJS Glossy’. Verhaal klopt nog helemaal en actueel. . Lees hier het hele artikel.

AfdrukkenCreatief montessorionderwijs moedigt aan tot vragen stellen, onderzoeken en experimenteren. In het voorjaar van 2016 werd ik geïnterviewd door Hildi Glastra van Loon. Zij is directeur van Expertisecentrum Hoogbegaafdheid deDNKRS en tevens redacteur bij montessori magazine. Van uit die laatste hoedanigheid had ik met haar een gesprek over creatief denken en ontwikkeling. Op basis van dit en andere gesprekken schreef Hildi een mooi artikel. Lees hier het hele artikel.

AfdrukkenIn de rubriek Kunstwerk van het magazine Prikkels (zomer 2016) een viertal activiteiten geïnspireerd op Het Ideeëntoestel en Het Grote Vindingrijkboek. Lees het hele artikel.

Afdrukken

Creatief Denken – Van herinnering naar gedachte en idee  – Verscheen in Zuurstof en Tegenwind. Hierin speel ik voor het eerst met de metafoor van een toeter of trompet om te laten zien dat creatief denken niet een aparte, eigenaardige vorm van denken is maar een vorm van denken. Bent u er nog? Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreativiteit kent geen grenzen – Verscheen in KunstZone, juli 2015. “De lessenreeks het Ideeëntoestel bestaat uit lessen die creatieve denkvaardigheden, nieuwsgierigheid en flexibiliteit stimuleren. De lessenreeks verbindt diverse disciplines met creatieve denkvaardigheden. Vanuit welke benadering werd deze lessenreeks ontwikkeld? En welke vaardigheden komen er aan bod?” Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief denken kun je leren – Verscheen in MensenKinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs, mei 2015. “Met het rumoer rondom Onderwijs in #2032 lijkt de aandacht voor de zogenaamde vaardigheden van de 21ste eeuw omgeslagen in een hype. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) gaat er zelfs leerlijnen voor ontwikkelen, waarmee SLO een duidelijk signaal afgeeft dat creativiteit als competentie serieus genomen wordt en blijkbaar geleerd kan worden.”
Lees het hele artikel.

AfdrukkenDe Creatieve Leerkracht – creatieve pedagogiek in de onderwijspraktijk –  (JSW maart 2015) Vandaag de dag ontkom je er als leerkracht niet aan: naast taal, rekenen en wereldoriëntatie staan vaardigheden als ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en samenwerken – beter bekend als de vaardigheden van de 21e eeuw – geagendeerd op onderwijsconferenties en in de teamvergadering. En dat geldt ook voor de vaardigheid creativiteit. In dit artikel gaan we op zoek naar ‘de creatieve leerkracht’. Wat kenmerkt ze, wat drijft ze en hoe ziet hun onderwijspraktijk eruit?
Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief en vindingrijk denken met je klasNieuwsgierigheid stimuleren – (JSW jan. 2015) Probleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren? (…)”  Een – al zeg ik het zelf – prachtig artikel over het testtraject van het Ideeëntoestel. De evaluatie deden we i.s.m. Het Centrum Brein en Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Samen met hen schreven we een artikel voor JSW waarin we het Ideeëntoestel motiveren en evalueren. Het verscheen in het januarinummer van 2015. Lees het hele artikel.

AfdrukkenIdee – Gratis les in creatief denken – Verschenen in Onderwijsblad 20 van de AOb, december 2014. ” Creatief denken is essentieel voor leerlingen vinden Anouk Wissink en David van der Kooij. Zij besloten een lesprogramma voor het basisonderwijs te ontwikkelen.” Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief denken… een bijzondere reis – Een artikel dat verscheen in Educare van januari 2009 – alweer een aantal jaar gelden, maar mij nog steeds heel dierbaar – over mijn eerste concrete project m.b.t. creratief denken in onderwijs: Het eiland KIEM. “Het is muisstil in de klas, en dat gebeurt maar weinig. De juf geniet terwijl ze vertelt over de Noormannen die zijn binnengevallen. De kinderen luisteren gespannen. Dan steekt een jongen, die als verlegen bekend staat zijn hand op en zegt spontaan: ‘Een drakenboot heeft helemaal geen zeil nodig, draken hebben toch vleugels?’ ” Lees het hele artikel.

AfdrukkenHet verschil tussen mensen en stenen: Creatief denken in het onderwijs – (Filosofiedocent Rob Bartels in Pedagogiek en Praktijk #79, juni 2014). “Aan creatief denken wordt buiten het onderwijs steeds meer waarde gehecht. Ook in de school zou hiervoor veel meer ruimte moeten komen. Wat is creativiteit, wat is creatief denken? En hoe kunnen we hieraan aandacht besteden in school?” Lees het hele artikel.

AfdrukkenEen heel gesneden volkoren – over uitvindingen en gemak. In deze Vindingrijk inspiratie reader staan de grote en kleine uitvindingen die ons dagelijks omringen centraal: “Door ons meer bewust te zijn van de creativiteit en vindingrijkheid die deze vondsten mogelijk hebben gemaakt worden we nieuwsgierig naar wat we met onze eigen creatieve denkkracht voor elkaar kunnen brengen.”
Met een gast-bijdrage van Karin Donkers (@kardonsch). Je kun de inspiratie reader hier downloaden. Als je wilt voor een tweet, als je dat niet wilt voor nop.

AfdrukkenRecensie Het Grote Vindingrijkboek – “Toen ik Het Grote Vindingrijkboek opende was ik direct verkocht. Hier probeert auteur, David van der Kooij, aan te geven dat creativiteit kan worden aangeleerd. Hij doet dat op een leesbare en aantrekkelijke wijze. Volgens mij zijn twee zaken in ons onderwijs erg moeilijk in het curriculum van het VO onder te brengen, creativiteit en differentiatie. Met behulp van “Het grote vindingrijkboek” hoop ik voor de eerste problematiek een oplossing te vinden al lijkt het boek in eerste instantie geschreven te zijn voor het PO.” (Lees hier de hele recensie van Aad van der Drift, gevonden op 2 januari 2015 op Onderwijs ICT Nieuws).

AfdrukkenHet Grote Vindingrijk Boek – (recensie) is het boek waarmee het creatief denken als domein voor het (primair) onderwijs met één klap op de kaart wordt gezet. Van der Kooij neemt de positie in dat creatief denken een essentiële vaardigheid is om in de snel veranderende samenleving van de 21e eeuw je staande te kunnen houden. Hij ziet het als een soort basisbehoefte voor alle mensen. Creatief denken is volgens de auteur dus niet voorbehouden aan een selecte groep. Alle kinderen kunnen het!  (Lees hier de hele recensie van Eleonoor van Gerven, gevonden op 2 januari 2015 op PO Management)

AfdrukkenZo leer je kinderen creatief denken! – (interview n.a.v. verschijnen Het Grote Vindingrijkboek). “Al jaren is David van der Kooij in de ban van creatief denken. Op zijn weblog Vindingrijk heeft hij tal van ‘turbo-lessen’ gepubliceerd die je ‘razendsnel in de klas of daarbuiten kunt neerzetten’. Deze en andere lessen, aangevuld met veel nog niet eerder gepubliceerde en toegankelijke ideeën, heeft hij nu gebundeld in een fraai boekwerk, Het Grote Vindingrijkboek genaamd. Zonder creativiteit, geen vooruitgang, is zijn motto. Een interview met een bevlogen pionier.” (Lees hier het hele interview, gevonden op 2 januari 2015 op PO Management)

AfdrukkenGezocht: Creativiteit, lesgeven voor de toekomst! – De schilder Picasso zei ooit: “Ieder kind is een kunstenaar. Het is de kunst dit te blijven wanneer je eenmaal volwassen bent.” Waarschijnlijk doelde hij niet alleen op het maken van schilderijen en andere kunstwerken, maar vooral op het vermogen tot scheppen, op welke manier dan ook. Voor velen van ons is het ‘kunstenaar blijven’ nog een hele opgave. Het lijkt wel of ons vermogen tot creativiteit voor een belangrijk deel verdwijnt als we opgroeien. (Lees hier het hele artikel uit Educare, gevonden op 2 januari 2015 op Educare.nl)

Creatief denken – Alweer uit 2009, een van de eerste interviews waarin ik mijn prille visie op creatief denken in onderwijs over het voetlicht brenge. Verschenen in het toenmalige blad van Onderwijs Maak Je Samen: ‘OMJS Glossy’. Verhaal klopt nog helemaal en actueel. . Lees hier het hele artikel.

AfdrukkenCreatief montessorionderwijs moedigt aan tot vragen stellen, onderzoeken en experimenteren. In het voorjaar van 2016 werd ik geïnterviewd door Hildi Glastra van Loon. Zij is directeur van Expertisecentrum Hoogbegaafdheid deDNKRS en tevens redacteur bij montessori magazine. Van uit die laatste hoedanigheid had ik met haar een gesprek over creatief denken en ontwikkeling. Op basis van dit en andere gesprekken schreef Hildi een mooi artikel. Lees hier het hele artikel.

AfdrukkenIn de rubriek Kunstwerk van het magazine Prikkels (zomer 2016) een viertal activiteiten geïnspireerd op Het Ideeëntoestel en Het Grote Vindingrijkboek. Lees het hele artikel.

Afdrukken

Creatief Denken – Van herinnering naar gedachte en idee  – Verscheen in Zuurstof en Tegenwind. Hierin speel ik voor het eerst met de metafoor van een toeter of trompet om te laten zien dat creatief denken niet een aparte, eigenaardige vorm van denken is maar een vorm van denken. Bent u er nog? Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreativiteit kent geen grenzen – Verscheen in KunstZone, juli 2015. “De lessenreeks het Ideeëntoestel bestaat uit lessen die creatieve denkvaardigheden, nieuwsgierigheid en flexibiliteit stimuleren. De lessenreeks verbindt diverse disciplines met creatieve denkvaardigheden. Vanuit welke benadering werd deze lessenreeks ontwikkeld? En welke vaardigheden komen er aan bod?” Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief denken kun je leren – Verscheen in MensenKinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs, mei 2015. “Met het rumoer rondom Onderwijs in #2032 lijkt de aandacht voor de zogenaamde vaardigheden van de 21ste eeuw omgeslagen in een hype. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) gaat er zelfs leerlijnen voor ontwikkelen, waarmee SLO een duidelijk signaal afgeeft dat creativiteit als competentie serieus genomen wordt en blijkbaar geleerd kan worden.”
Lees het hele artikel.

AfdrukkenDe Creatieve Leerkracht – creatieve pedagogiek in de onderwijspraktijk –  (JSW maart 2015) Vandaag de dag ontkom je er als leerkracht niet aan: naast taal, rekenen en wereldoriëntatie staan vaardigheden als ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en samenwerken – beter bekend als de vaardigheden van de 21e eeuw – geagendeerd op onderwijsconferenties en in de teamvergadering. En dat geldt ook voor de vaardigheid creativiteit. In dit artikel gaan we op zoek naar ‘de creatieve leerkracht’. Wat kenmerkt ze, wat drijft ze en hoe ziet hun onderwijspraktijk eruit?
Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief en vindingrijk denken met je klasNieuwsgierigheid stimuleren – (JSW jan. 2015) Probleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren? (…)”  Een – al zeg ik het zelf – prachtig artikel over het testtraject van het Ideeëntoestel. De evaluatie deden we i.s.m. Het Centrum Brein en Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Samen met hen schreven we een artikel voor JSW waarin we het Ideeëntoestel motiveren en evalueren. Het verscheen in het januarinummer van 2015. Lees het hele artikel.

AfdrukkenIdee – Gratis les in creatief denken – Verschenen in Onderwijsblad 20 van de AOb, december 2014. ” Creatief denken is essentieel voor leerlingen vinden Anouk Wissink en David van der Kooij. Zij besloten een lesprogramma voor het basisonderwijs te ontwikkelen.” Lees het hele artikel.

AfdrukkenCreatief denken… een bijzondere reis – Een artikel dat verscheen in Educare van januari 2009 – alweer een aantal jaar gelden, maar mij nog steeds heel dierbaar – over mijn eerste concrete project m.b.t. creratief denken in onderwijs: Het eiland KIEM. “Het is muisstil in de klas, en dat gebeurt maar weinig. De juf geniet terwijl ze vertelt over de Noormannen die zijn binnengevallen. De kinderen luisteren gespannen. Dan steekt een jongen, die als verlegen bekend staat zijn hand op en zegt spontaan: ‘Een drakenboot heeft helemaal geen zeil nodig, draken hebben toch vleugels?’ ” Lees het hele artikel.

AfdrukkenHet verschil tussen mensen en stenen: Creatief denken in het onderwijs – (Filosofiedocent Rob Bartels in Pedagogiek en Praktijk #79, juni 2014). “Aan creatief denken wordt buiten het onderwijs steeds meer waarde gehecht. Ook in de school zou hiervoor veel meer ruimte moeten komen. Wat is creativiteit, wat is creatief denken? En hoe kunnen we hieraan aandacht besteden in school?” Lees het hele artikel.

AfdrukkenEen heel gesneden volkoren – over uitvindingen en gemak. In deze Vindingrijk inspiratie reader staan de grote en kleine uitvindingen die ons dagelijks omringen centraal: “Door ons meer bewust te zijn van de creativiteit en vindingrijkheid die deze vondsten mogelijk hebben gemaakt worden we nieuwsgierig naar wat we met onze eigen creatieve denkkracht voor elkaar kunnen brengen.”
Met een gast-bijdrage van Karin Donkers (@kardonsch). Je kun de inspiratie reader hier downloaden. Als je wilt voor een tweet, als je dat niet wilt voor nop.

AfdrukkenRecensie Het Grote Vindingrijkboek – “Toen ik Het Grote Vindingrijkboek opende was ik direct verkocht. Hier probeert auteur, David van der Kooij, aan te geven dat creativiteit kan worden aangeleerd. Hij doet dat op een leesbare en aantrekkelijke wijze. Volgens mij zijn twee zaken in ons onderwijs erg moeilijk in het curriculum van het VO onder te brengen, creativiteit en differentiatie. Met behulp van “Het grote vindingrijkboek” hoop ik voor de eerste problematiek een oplossing te vinden al lijkt het boek in eerste instantie geschreven te zijn voor het PO.” (Lees hier de hele recensie van Aad van der Drift, gevonden op 2 januari 2015 op Onderwijs ICT Nieuws).

AfdrukkenHet Grote Vindingrijk Boek – (recensie) is het boek waarmee het creatief denken als domein voor het (primair) onderwijs met één klap op de kaart wordt gezet. Van der Kooij neemt de positie in dat creatief denken een essentiële vaardigheid is om in de snel veranderende samenleving van de 21e eeuw je staande te kunnen houden. Hij ziet het als een soort basisbehoefte voor alle mensen. Creatief denken is volgens de auteur dus niet voorbehouden aan een selecte groep. Alle kinderen kunnen het!  (Lees hier de hele recensie van Eleonoor van Gerven, gevonden op 2 januari 2015 op PO Management)

AfdrukkenZo leer je kinderen creatief denken! – (interview n.a.v. verschijnen Het Grote Vindingrijkboek). “Al jaren is David van der Kooij in de ban van creatief denken. Op zijn weblog Vindingrijk heeft hij tal van ‘turbo-lessen’ gepubliceerd die je ‘razendsnel in de klas of daarbuiten kunt neerzetten’. Deze en andere lessen, aangevuld met veel nog niet eerder gepubliceerde en toegankelijke ideeën, heeft hij nu gebundeld in een fraai boekwerk, Het Grote Vindingrijkboek genaamd. Zonder creativiteit, geen vooruitgang, is zijn motto. Een interview met een bevlogen pionier.” (Lees hier het hele interview, gevonden op 2 januari 2015 op PO Management)

AfdrukkenGezocht: Creativiteit, lesgeven voor de toekomst! – De schilder Picasso zei ooit: “Ieder kind is een kunstenaar. Het is de kunst dit te blijven wanneer je eenmaal volwassen bent.” Waarschijnlijk doelde hij niet alleen op het maken van schilderijen en andere kunstwerken, maar vooral op het vermogen tot scheppen, op welke manier dan ook. Voor velen van ons is het ‘kunstenaar blijven’ nog een hele opgave. Het lijkt wel of ons vermogen tot creativiteit voor een belangrijk deel verdwijnt als we opgroeien. (Lees hier het hele artikel uit Educare, gevonden op 2 januari 2015 op Educare.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s